มุ่งเน้นไปที่ Everi ตู้ใหม่และธีมเกมที่เปิดตัวที่ G2E